BLOGI

EtusivuBlogiMerkkihuolto

Merkkihuolto

Merkkihuollon pakollisuudesta vallitsee mielenkiintoisia käsityksiä, jotka pitävät sitkeästi pintansa auton omistajien keskuudessa. Moni pelkää menettävänsä autonsa takuun, jos autoa on käytetty muualla kuin valmistajan valtuuttamassa merkkiliikkeessä. 

Huoltomekaanikko Jarmo H. vakuuttaa, ettei auton takuu pakota autoilijaa huollattamaan autoaan merkkiliikkeessä. Oman autonsa saa käydä huollattamassa parhaassa katsomassaan paikassa, eikä varaosissakaan tarvitse olla merkkiuskollinen, ellei niin itse halua.

Tietoisuus takuun säilymisestä

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry selvitti jo vuonna 2014 autoilijoiden tietoisuutta huollon ja varaosien vaikutuksesta auton takuuseen. Tuloksista kävi ilmi, että lähes joka kolmas uskoo, ettei auton takuu säily, mikäli auto huolletaan muualla kuin valmistajan valtuuttamassa merkkiliikkeessä. Jopa jotkut autoliikkeet ja -korjaamot ovat ruokkineet näitä harhaluuloja, sillä kolmannes kyselyyn vastanneista ilmoitti tiedon tulleen myyjältä tai huoltomieheltä. Myös oletus, että vain valmistajan omia merkkiosia saa käyttää huoltojen yhteydessä, vallitsee lähes puolella autoilevasta väestöstä. Vaikka tutkimuksesta ja sen julkaisusta on neljä vuotta aikaa, ei tietoisuus ole tänä päivänä juuri parantunut!

Autoilija saa päättää autonsa huoltamon

EU:n ryhmäpoikkeusasetuksessa määritellään, että riippumattomilla korjaamoilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet korjata sekä huoltaa autoja kuin valtuutetuilla merkkikorjaamoilla, ja asetus on voimassa vuoteen 2023 saakka. Autoilijalla on siis oikeus päättää, mitä hänen autolleen tehdään, missä ja millä ammattitaidolla työ tehdään, kuka työn tekee ja millaisia varaosia käytetään.

Varaosia valitessa on kuitenkin otettava huomioon, että osien tulee täyttää valmistajan laatuvaatimukset. Valmistaja määrittelee myös huolto-ohjelmassa pakolliset huollot, joten huolto tulee tehdä ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen kyseessä olevan automallin Suomen olosuhteisiin laadittuja valmistajan huolto- ja korjausohjeita.

Huoltamon vaikutus takuuseen

Takuu säilyy, vaikkei merkkiliike suorita huoltoa. Moni kokee uuden auton hankittuaan olevansa kahlittuna myyjäliikkeen kalliisiin merkkihuoltoihin, jos haluaa auton takuun säilyvän.

Uusien autojen suljettujen ohjainjärjestelmien salasanat ja koodiavaimet ovat rahaa vastaan kaikkien autoliikkeiden saatavilla. Huoltamoissa on siis tarvittavat resurssit uusien autojen huoltamiseen, joten epäilyt riippumattomien autoliikkeiden kyvykkyydestä ovat turhia.

Asetus pitää huolen siitä, etteivät autovalmistajat voi pitää autojensa huoltoon vaadittavia tietoja pelkästään itsellään. Näin he eivät pääse määrittämään palvelulle haluamaansa mielivaltaista hintaa.

Kilpailuttaminen kannattaa

Kilpailuttaminen alentaa hintoja, sekä parantaa palvelun laatua. Autohuoltojen välinen kilpailuasetelma parantaa ennen kaikkea kuluttajan asemaa, sillä ryhmäpoikkeusasetuksen tavoite on luoda edellytykset reilulle kilpailulle ja alentaa hintaa. Asetus on tarjonnut mahdollisuuden yksityisille autohuolloille tarjota asiakkailleen laajaa osaamista usean automerkin osalta, edullisempaan hintaan.

Mikäli epäilet huoltotoimenpiteiden vaikutusta takuuaikaan, on huollosta aiheutuneet virheet lopulta huoltamon vastuulla. Jos huolto tehdään väärin tai vajavaisesti valmistajien ohjeisiin nähden, joutuu huoltoliike korjaamaan virheensä kuluttajansuojalain nojalla. Riski takuun raukeamisesta ei siis laskeudu kuluttajan harteille.

Lähteet: Autoalan tiedotuskeskus 2014

TEMPLATE_POSTTITLE
Merkkihuolto
Merkkihuolto ei ole pakollinen, takuu säilyy muissakin huolloissa
23.06.2020
TEMPLATE_POSTTITLE
Öljynkulutus
Volgswagen-konsernia vaivaa suuri moottoriöljynkulutus; mitä täytyy tietää? Autoilijan ABC ongelmasta
12.03.2020

© Tammer Diesel 2020 • EvästeetTietosuojaseloste