EtusivuYritysTakuu- ja toimitusehdot

Työkone- ja teollisuusmoottorit

Vaihtomoottorien ja moottorien sekä niiden osien korjauksen takuuehdot

Takuu on 2000 käyttötuntia tai 12 kuukautta laskun päiväyksestä. Takuu rajautuu ensimmäiseksi saavutetun rajan mukaan.

Takuu kattaa mahdolliset osien kunnostuksen ja asennustyön virheet sekä osien valmistusvirheet. Takuu ei kata muiden osapuolien toimittamien osien tai tekemän työn aiheuttamia vahinkoja. Takuu ei kata myöskään mitään välillisiä vahinkoja tai eikä oikeuta korvauksiin korjausajalta. Takuuvastuun kokonaismäärä on enintään virheellisen palvelun ja tuotteiden myyntihinnan suuruinen.

Takuutapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa vauriosta välittömästi sen tapahduttua Tammer Diesel Oy:lle. Tammer Diesel pidättää oikeuden tehdä takuukorjaus itse tai ilmoittaa valtuuttamansa taho korjaustyön tekijästä asiakkaalle.

Peruskorjattu vaihtomoottori

Vastikemoottorin pitää olla korjauskelpoinen, sama varustetaso kuin vaihtomoottorilla ja purkamaton. Jäähdytysneste ja moottoriöljy pitää olla poistettu.

Vastikeveloitus veloitetaan etukäteen ja hyvitetään vastikemoottorin palautuksen ja tarkastuksen jälkeen. Jos vastike on korjauskelpoinen, niin palautamme vastikeveloituksen kokonaisuudessaan. Jos vastikkeessa on korjauskelvottomia komponentteja, niin palautettavasta vastikeveloituksesta vähennetään komponenttien arvo.

Vaihtomoottori on peruskunnostettu valmistajan korjaamokäsikirjan mukaan ja koekäytetty tehojarrussa.

Henkilö- ja pakettiautomoottorit

Kaikille peruskunnostetuille moottoreilla myönnämme 12 kuukauden takuun ilman kilometrirajaa, kun kyseessä on valmistusvirhe tai vialliset materiaalit.

 1. Tätä takuuta sovelletaan vain Suomessa yksityiskäytössä olevissa ajoneuvoissa.
 2. Tämä takuu on voimassa vain, jos ajoneuvoa käytetään yleisillä teillä valmistajan tarkoittamalla tavalla. Takuu ei ole voimassa merialueilla, kilpailuissa tai kiihdytyskisoissa. Jos ajoneuvoa käytetään hinaukseen, tulee se tehdä valmistajan suositusten mukaisesti.
 3. Tämä takuu ei kata vikoja, vaurioita tai hajoamisia, joiden syynä on väärinkäyttö, laiminlyönti tai kolarointi.
 4. Takuun voimassaolo edellyttää 1000 kilometrin huollon tekemistä, jonka tulee sisältää seuraavat toimenpiteet:
  • Öljyn ja öljynsuodattimien vaihto (HUOM! Käytä vain öljyä, joka on tyypiltään ja luokaltaan alkuperäisen valmistajan suositusten mukaista).
  • Venttiilinnostimien tarkistus ja tarvittaessa uudelleen säätäminen.
  • Jäähdytys-, polttoaine- ja sytytysjärjestelmien sekä apukäyttöhihnojen tarkistaminen.
  • Öljy-, vesi- tai polttoainevuotojen tarkistaminen.
 5. Ajoneuvo tulee huoltaa valmistajan suositusten mukaisesti koko takuun voimassaolon ajan. Moottorin mukana toimitettava huoltokirja, tulee täyttää jokaisen huollon yhteydessä.
  Kaikki tarvittavat korjaukset ja huollot (riippumatta siitä, kattaako tämä takuu ne) tulee suorittaa niin nopeasti kuin käytännössä on mahdollista ja ilman, että niistä aiheutuu
  lisähaittaa moottorin kunnolle. Kaikki apulaitteet tulee aina asentaa asianmukaisesti.
 6. Tämän takuun voimassaolo edellyttää, että vauriot eivät ole aiheutuneet jälkeenpäin asennetuista viallisista apulaitteista (esim. viallisista polttoainelaitteiston, jäähdytysjärjestelmän, turboahtimen, pakokaasu- ja sytytinjärjestelmän komponenteista), eikä myöskään apulaitteesta itsessään.
 7. Kaikki moottoriin tehdyt muutokset, jotka on tehty ilman Tammer Diesel Oy:n kirjallista lupaa, mitätöivät tämän takuun.
 8. Takuu ei kata normaalista kulumisesta johtuvia vaurioita.
 9. Jos kunnostettu moottori vaihdetaan tämän takuun ehtojen mukaisesti, vaihtomoottorin takuuaika on alkuperäisen moottorin jäljellä oleva takuuaika.
 10. Tämä takuu ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.
 11. Tämä takuu ei kata välillisiä kustannuksia, kuten hinausta, uudelleentoimitusta tai mitään niihin liittyviä tai niistä aiheutuvia kustannuksia (esim. korvaava ajoneuvo tai yöpyminen
  jne.).
 12. Tämä takuu mitätöityy, jos jokin merkittävä tieto on jätetty ilmoittamatta tai vaadittavat raportit/todistukset ovat laadittu virheellisesti tai vilpillisesti. Siinä tapauksessa kaikki Tammer Diesel Oy:n suorittamat maksut on maksettava takaisin.
 13. Välittäjillä, jakelijoilla tai kolmannen osapuolen tavarantoimittajilla, jotka ostavat tai myyvät Tammer Diesel Oy:n tuotteita, ei ole oikeutta tai valtaa esittää minkäänlaisia sitoumuksia tai velvoitteita Tammer Diesel Oy:n nimissä.
 14. Kaikki takuuehtoihin tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisena.
 15. Ajoneuvon omistaja vastaa takuukorjauksissa vaihdettujen huolto-osien kustannuksista.
 16. Tämä takuu on voimassa vain, jos kaikkia ehtoja (mukaan lukien korjausmenettely) noudatetaan.
 17. Moottorin mukana toimitettavat takuuehdot koskevat toimitettavaa moottoria.

OTA
MEIHIN
YHTEYTTÄ

© Tammer Diesel 2020 • EvästeetTietosuojaseloste